Lexib - El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.

Que oferim

Volem triar la millor opció per l'empresari a l'hora de contractar el personal al mínim cost, així com disfrutar de les bonificacions o subvencions a que te dret tenint en conte que la legislació laboral es molt canviant.

Els nostres avantatges

  • La profesionalitat i la celeritat en la gestió de tot tpo de questions laborals
  • Informació disponible 24 hores de tota la tramitació e informació dels contractes, altes i baixes, etc
  • L\'empresari o l\'autónom ha de preocupar-se exclusivament del seu negoci ja que no necesita tenir coneixements d\'indole laboral
  • Completa gestió telemàtica de la majoria de tramitacions
  • Informació actualitzada de tota la normativa laboral

Els nostrs serveis

  • Entrega per correu electrònic de les seves nòmines. Enviament de les assegurances socials al seu banc.
  • Inspecció de treball i Seguretat Social
  • Estudi actualitzat de les avantatges i bonificacions en la contractació de personal
  • Representació de l\'empresa en conflictes laborals
  • Convenis colectius i sol.licitud de pensions

Com treballam?

Tramitació mitjançant el sistema Red de la Seguretat Social, sense necesitat d\'enviaments de parts a la seva empresa

Noticias

CAMPANYA RENTA 2018
29-03-2018
ADELANTA LA TEVA DEVOLUCIO DE RENTA DESDE EL 21 D,ABRIL