Lexib - El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.

Que oferim

Prats i Associats els ofereix un servei integral de tràmits administratius, tals com la llicencia d\'apertura , tràmits de trànsit e inclus la sol.licitud del número d\'identificació d\'extrangers, així com la renovació de permisos de treball per conte aliena sense necesitat de desplaçaments als organismes oficials.

els nostres avantatges

  • Resolució ràpida i eficaç de qualsevol tipus de tràmit administratiu
  • Cost fixo sense sorpreses
  • Rapidesa i eficacia en tot tipus de tràmits

Els nostres serveis

  • Traspàs de vehiculs
  • LLicencies d\'apertures de locals
  • Sol.licitud de NIE (número d\'identificació d\'extrangers)

Com treballam?

Noticias

CAMPANYA RENTA 2018
29-03-2018
ADELANTA LA TEVA DEVOLUCIO DE RENTA DESDE EL 21 D,ABRIL